Terrassa assessories

Altres serveis


  • Règim especial de treballadors autònoms i empleats de la llar. Jubilació, viduïtat, orfandat, SOVI.
  • Seguretat i higiene al treball.
  • Estrangeria, permisos de treball, permisos de residència.

 

  • Règim especial de treballadors autònoms i empleats de la llar. Jubilació, viduïtat, orfandat, SOVI.
  • Seguretat i higiene al treball.
  • Estrangeria, permisos de treball, permisos de residència.

 

Corcoy Vidal Consultores

  Cardaire, 32 - Local,
Terrassa, 08221, (Barcelona)

  93 560 62 53

  93 688 64 73

Cercador