Terrassa assessories

Assessoria comptable

Assessoria comptable

Assessoria comptable a Terrassa

A Corcoy Vidal Consultors estem especialitzats en la confecció i revisió de la comptabilitat de l'empresa. Aquesta tasca inclou la realització de les següents accions:

 • Revisió i processament de la comptabilitat.
 • Racionalització dels processos administratius.
 • Optimització dels recursos informàtics.
 • Elaboració de balanços de situació, comprovació, explotació i memòries.
 • Posada al dia de la comptabilitat.
 • Actualització de balanços.
 • Obertura i tancament de l'exercici comptable.
 • Anàlisi d'amortitzacions i provisions.
 • Legalització i dipòsit de comptes anuals.
 • Confecció de llibres comptables.
 • Legalització i registre de llibres oficials informatitzats.
 • Informe mensual o trimestral sobre l'evolució de l'empresa.

 

Corcoy Vidal Consultores

  Cardaire, 32 - Local,
Terrassa, 08221, (Barcelona)

  93 560 62 53

  93 688 64 73

Cercador