Terrassa assessories

Jurídics i laborals


 • Acomiadaments
 • Plans d'ajustament
 • Conflictes laborals
 • Direcció i tramitació d'expedients de regulació d'ocupació
 • Accidents de treball
 • Processos d'invalidesa
 • Vagues
 • Normes de seguretat i higiene al treball.
 • Recurs contenciós administratiu.
 • Reclamacions contra les administracions locals, autonòmiques i estatals.

 

 • Acomiadaments
 • Plans d'ajustament
 • Conflictes laborals
 • Direcció i tramitació d'expedients de regulació d'ocupació
 • Accidents de treball
 • Processos d'invalidesa
 • Vagues
 • Normes de seguretat i higiene al treball.
 • Recurs contenciós administratiu.
 • Reclamacions contra les administracions locals, autonòmiques i estatals.

 

Corcoy Vidal Consultores

  Cardaire, 32 - Local,
Terrassa, 08221, (Barcelona)

  93 560 62 53

  93 688 64 73

Cercador