Terrassa assessories

Mercantils


 • Constitucions de societats
 • Compravenda de participacions
 • Fusions, escissions, absorcions i dissolucions
 • Modificacions i adaptacions d'estatuts
 • Canvis de domicili social
 • Nomenaments d'administradors
 • Liquidacions i transformacions
 • Concurs de creditors
 • Responsabilitats dels administradors i socis enfront de tercers
 • Possibilitat de comprar una societat ja constituïda, amb certificat d'inoperativitat i de no tenir deutes pendents.

 

 • Constitucions de societats
 • Compravenda de participacions
 • Fusions, escissions, absorcions i dissolucions
 • Modificacions i adaptacions d'estatuts
 • Canvis de domicili social
 • Nomenaments d'administradors
 • Liquidacions i transformacions
 • Concurs de creditors
 • Responsabilitats dels administradors i socis enfront de tercers
 • Possibilitat de comprar una societat ja constituïda, amb certificat d'inoperativitat i de no tenir deutes pendents.

 

Corcoy Vidal Consultores

  Cardaire, 32 - Local,
Terrassa, 08221, (Barcelona)

  93 560 62 53

  93 688 64 73

Cercador