Terrassa assessories

Re-enginyeria de processos de negoci

Consultoria i re-enginyeria de processos de negoci a Terrassa

Analitzem el seu negoci per la recerca de millorar els seus serveis

En què consisteix la re-enginyeria de processos de negoci?


, anàlisi diagnòstica empresarial a Santa Perpètua de Mogoda estem especialitzats en la re-enginyeria de processos de negoci a Terrassa, que permet la revisió profunda i radical dels processos de negoci. Gràcies a aquest procés s'aconsegueixen millores molt apreciables en costos, qualitat, servei i rapidesa.

La re-enginyeria de processos de negoci proporciona una visió totalment nova de com es pot administrar i organitzar l'empresa, obtenint així una millor rendibilitat i un futur d'èxit de la companyia.

Amb aquestes accions no busquem optimitzar el negoci mitjançant millores incrementals, sinó que la meta que es pretén obtenir és un salt d'alt rendiment a la companyia. Lògicament, com hem comentat, això s'aconsegueix amb processos de treball i estructurals totalment renovats.

PROGRAMES ESPECÍFICS PER ÀREES, DERIVATS D'UNA RE-ENGINYERIA DE PROCESSOS DE NEGOCI

ÀREA DE GESTIÓ

 • Planificació estratègica
 • Direcció per objectius
 • QUADRE DE COMANDAMENT:
  • Pressupost general empresa
  • Balanços i comptes d'explotació provisionals
  • Planificacions financeres
  • Punt mort
  • Control pressupost
  • Anàlisi de balanços (nous indicadors de gestió)
  • ESTAT D'ORIGEN I APLICACIÓ DE FONS
  • CONTROL RENDIBILITAT DE TOTES LES ÀREES DE L'EMPRESA
 • Definició estratègia per la creació i llançament de nous productes
 • Estudis de viabilitat
 • Nous plans de negoci i la seva financiació
 • Valoració de l'empresa

MODEL ORGANITZATIU

 • Organigrama funcional
 • Estructuració de departaments
 • Línies de dependència
 • Definició de funcions, tasques i responsabilitats
 • Valoració dels llocs de treball
 • Sistemes retributius
 • Motivació d'equips de treball
 • Plans de formació
 • Circuits de documents
 • Manuals de procediments

ÀREA FINANCERA

 • Planificació econòmica financera
 • CASH FLOW econòmic
 • CASH FLOW financer
 • Quadre de financiació
 • Pressupost d'inversions
 • Resultats provisionals
 • Pressupostos de tresoreria
 • Diagnòstic econòmic-financer
 • Pla de seguiment i control

FUNCIÓ COMERCIAL

 • Política comercial
 • Pla de màrqueting
 • Estratègies d'expansió
 • Estructuració d'equips comercials
 • Política de preus
 • Sistemes de retribució comercial
 • Sistemes de distribució
 • Suports de comunicació amb el mercat
 • Imatge de marca
 • Estudis de mercat
 • Pla de màrqueting per la introducció de l'empresa al mercat xinès

FUNCIÓ PRODUCTIVA

 • Planificació de la producció
 • Coordinació de tallers auxiliars
 • Rendiment productiu
 • Anàlisi de processos
 • Mètodes i temps
 • Costos productius
 • Logística de materials
 • Política de compres
 • Gestió d'estocs

SISTEMA DE QUALITAT ISO

 • Anàlisi
 • Implantació
 • Auditoria interna
 • Certificació
 • Millora

 

Corcoy Vidal Consultores

  Cardaire, 32 - Local,
Terrassa, 08221, (Barcelona)

  93 560 62 53

  93 688 64 73

Cercador