Terrassa assessories

Tramitacions


 • Presentació dels documents necessaris per donar d'alta a l'empresa a la Seguretat Social.
 • Tramitació i legalització del llibre de visites del Ministeri de Treball i Seguretat Social.
 • Confecció, tramitació i renovació de contractes.
 • Confecció, tramitació i renovació de prórrogues.
 • Aplicació i actualitzacions de convenis laborals.
 • Confecció de les nòmines mensuals, pagues extres i regularitzacions de conveni.
 • Tramitació de baixa i alta per malaltia o accident.
 • Confecció calendari laboral (jornada laboral, descansos i vacances).
 • Càlculs i confecció de liquidacions.
 • Confecció dels bolletins de cotització a la Seguretat Social.

 

 • Presentació dels documents necessaris per donar d'alta a l'empresa a la Seguretat Social.
 • Tramitació i legalització del llibre de visites del Ministeri de Treball i Seguretat Social.
 • Confecció, tramitació i renovació de contractes.
 • Confecció, tramitació i renovació de prórrogues.
 • Aplicació i actualitzacions de convenis laborals.
 • Confecció de les nòmines mensuals, pagues extres i regularitzacions de conveni.
 • Tramitació de baixa i alta per malaltia o accident.
 • Confecció calendari laboral (jornada laboral, descansos i vacances).
 • Càlculs i confecció de liquidacions.
 • Confecció dels bolletins de cotització a la Seguretat Social.

 

Corcoy Vidal Consultores

  Cardaire, 32 - Local,
Terrassa, 08221, (Barcelona)

  93 560 62 53

  93 688 64 73

Cercador